Školení revizních techniků

Školení revizních techniků

Provádíme:
a) – přípravný kurz ke zkouškám RT E2/A
b) – přípravný kurz k přezkoušení RT E2/A
c) – přípravný kurz ke zkouškám RT E3/A
d) – přípravný kurz k přezkoušení RT E3/A

Co od kurzu školení revizních techniků můžete očekávat?

 • Obdržíte kompletní studijní materiály.
 • Detailně projdeme okruhy otázek z TIČR.
 • Povíme si, jak budou vypadat testy pro revizní techniky elektro.
 • Dozvíte se, na co si dát pozor při zkouškách.
 • Upozorníme na časté chyby při revizích.
 • Začínajícím kolegům předvedeme, jak prakticky revizi provést.
 • Pomůžeme s vypracováním revizní zprávy.
 • Poradíme s výběrem vhodného revizního přístroje.

Kurzy u nás probíhají nepřetržitě s ohledem na vaši připravenost ke zkouškám. Je tedy čistě na vás, zda se připravíte ke zkoušce za 14 dní, měsíc, dva, či za rok. Nespěcháme na nikoho, důležité je uspět.

Přípravný kurz ke zkouškám Revizních Techniků E2/A (el. instalace a hromosvody)  OBJEDNAT

Školení revizních techniků je určeno:

 • pro nové uchazeče o získání osvědčení revizního technika elektrických zařízení a hromosvodů nebo pro ty, kteří si chtějí jeho rozsah rozšířit,
 • zájemce z řad E4A, kteří chtějí rozšířit osvědčení k revizím el. instalací a hromosvodů.

Základní cena  |  14.499,- vč. DPH

  • SLEVA z vložného v případě účasti 2 a více osob z jedné společnosti,

Přípravný kurz k přezkoušení Revizních Techniků E2/A po 5ti letech (el. instalace a hromosvody)  OBJEDNAT

Tento kurz je pro stávající revizní techniky, kteří prodlužují platnost osvědčení kategorie E2/A.

Přípravný kurz ke zkouškám Revizních Techniků E3/A (hromosvody)  OBJEDNAT

Tento kurz je pro nové uchazeče o získání osvědčení revizního technika hromosvodů.

Přípravný kurz k přezkoušení Revizních Techniků E3/A po 5ti letech (hromosvody)  OBJEDNAT

Tento kurz je pro stávající revizní techniky, kteří prodlužují platnost osvědčení kategorie E3/A.

Cena kurzů nezahrnuje poplatek za zkoušku a vydání osvědčení, který je stanoven vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. Jeho výše bude odvozena od Vámi požadovaného rozsahu zkoušky uvedeného v žádosti.
Poplatek musí být uhrazen před konáním zkoušky a bude Vám účtován zvlášť přímo organizací TIČR.

Platbu za školení revizních techniků prosím uhraďte:

 • na základě zaslané zálohové faktury,
 • v hotovosti při převzetí studijních materiálů

Účastnický poplatek:

přípravný kurz E2/A 14.499,- Kč
přezkoušení E2/A  8.999,- Kč
přípravný kurz E3/A 4.999,- Kč
přezkoušení E3/A 3.999,- Kč
   

Přehled minimální požadované praxe:

   
rozsah E1/A a E2A 4 roky
rozsah E3A 2 roky
rozsah E1/B a E2B 4 roky v rozsahu A z toho min. 1 rok v rozsahu B
rozsah E3B 2 roky v rozsahu A z toho min. 1 rok v rozsahu B

Účastnický poplatek za školení revizních techniků obsahuje položky s různými sazbami DPH. My nejsme plátci DPH a tak naše ceny jsou konečné. Daňový doklad bude účastníkovi zaslán po zaplacení.

V případě dalších dotazů a větších objednávek nás, prosím, kontaktujte.