Měření denního osvětlení

Přirozené světlo a sluneční paprsky jsou zkrátka pro lidský organismus i zdravou psychiku naprosto nezbytné. Podstatnou část dne trávíme v budovách – ať už v práci nebo doma – proto problematiku dostatečného proslunění/zastínění a denního osvětlení musíme vědomě zahrnovat už do projektování obytných staveb. K ověření správnosti projektu a splnění normových hodnot a hygienických předpisů provádíme měření intenzity denního osvětlení.

Co se při výpočtech a měření osvětlení zohledňuje pro vytvoření ideálního stavu?

  • reálné, nezkreslené vnímání barev
  • dostatečná intenzita osvětlení
  • požadovaný směr osvětlení
  • světelné podmínky pro různé činnosti dle určení místnosti

Kdy je výpočet a měření osvětlení na řadě?

Už projektant musí při své práci myslet na využití slunečního záření a využít ho ve prospěch interiéru. Dnešní člověk sice tráví většinu času ne venku jako v historii, ale uvnitř – přesto stále podvědomě preferuje přirozené světlo. Bez něj strádá na duši i na těle. Proto se denní osvětlení, proslunění a zastínění vypočítává v projektové přípravě dané stavby a musí se při tom pracovat s kritérii, která nám ukládají příslušné normy a hygienické předpisy, jejich splnění následně prokazuje měření intenzity denního osvětlení.

Které to jsou? Není jich málo…

  • ČSN EN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 10: Základní požadavky
  • ČSN EN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN EN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN EN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor
  • ČSN EN 73 4301 – Obytné budovy

V případě dalších dotazů a objednávek nás, prosím, kontaktujte.

Zpět na měření osvětlení.