Zabezpečovací systémy


V rámci zabezpečení osob, majetku a dat provádíme montáž, revize a servis níže uvedených systémů:

 • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS),
 • Elektronické protipožární systémy (EPS),
 • Uzavřené televizní okruhy, kamerové systémy (CCTV),
 • Domovní telefony, videotelefony (DT, VDT),
 • Evakuační systémy, ozvučení (EVAK, OZV)
 • Systémy kontroly vstupu a docházky (SKV, Acces)
 • Záložní zdroje (UPS), Nouzové a únikové osvětlení (NO).

Lhůty revizí a zkoušek zabezpečovacích zařízení:

Systém zkouška revize
Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) 1 rok 1 rok
Elektronické protipožární systémy (EPS) 1/2 roku 1 rok
Uzavřené televizní okruhy (CCTV, STA) 1 rok 1 rok
Domovní telefony, videotelefony (DT, VDT) 1 rok 1 rok
Evakuační systémy, ozvučení (EVAK, OZV) 1/2 roku 1 rok
Systémy kontroly vstupu (SKV, Acces) 1 rok 1 rok
Záložní zdroje (UPS) 1 rok 1 rok
Nouzové a únikové osvětlení (NO) 1 rok 1 rok

Pokud termín funkční zkoušky připadá do termínu revize, provádí se jako její součást.

Proč provádět revize a kontroly zabezpečení:

 • možné poškození zdraví a majetku vadným el. zařízením.
 • vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce. (Taková střední pokuta v řádech statisíců dokáže zkazit náladu i na několik let…)
 • v případě škodné události zpravidla pojišťovna žádá potvrzení splnění všech zákonných podmínek – při nedodržení pravidelných revizí je kráceno pojistné plnění, či je zcela odmítnuto.
 • selhání zabezpečení při požáru, napadení objektu, nebo jeho destrukce. (Neservisované a nerevidované zabezpečovací zařízení zpravidla v nejméně vhodnou dobu selže a nesplní svoji funkci, nebo dochází k jeho destrukci a znehodnocení…)

V případě dalších dotazů a objednávek nás, prosím, kontaktujte.