Revize

Revize elektrických zařízení, elektrických spotřebičů, ručního nářadí a hromosvodů, jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce. Ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů zajistit.

Proč provádět revize:

  • možné poškození zdraví a majetku vadným el. zařízením.
  • vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce. (Taková střední pokuta v řádech statisíců dokáže zkazit náladu i na několik let…).
  • v případě škodné události zpravidla pojišťovna žádá potvrzení splnění všech zákonných podmínek – při nedodržení pravidelných revizí je kráceno pojistné plnění, či je zcela odmítnuto.
  • omezení rizika vzniku požáru
  • revize a kontroly vyžadují normy ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2.

Můžeme Vám nabídnout:

  • revize elektrického zařízení podle normy ČSN 33 1500 (revize el. zařízení objektů třídy A do 1000 V)
  • revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2 (revize všech typů se založením karty a zápisem na ni)
  • revize lékařských přístrojů podle ČSN EN 62 353
  • revize hromosvodů podle ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305 ed.2

CENÍK REVIZÍ

Byt 1.000,- až 1.500,-Kč
Rodinný dům 1.500,- až 3.500,-Kč
Menší rekonstrukce 500,- až 1.000,-Kč
El. přípojka od 500,-Kč
Hromosvod rodinný dům od 500,-Kč
Ostatní hromosvody za 1 svod 300,-Kč
Elektrické spotřebiče a nářadí za 1 ks od 29,-Kč

 

Ceny revizí jsou bez DPH a jsou pouze orientační, pohybují se v závislosti na prováděném rozsahu a náročnosti provedení. Při objednávce většího množství produktů a při dlouhodobější spolupráci nabízíme výrazné slevy!

V případě dalších dotazů a objednávek nás, prosím, kontaktujte.