Ceník TIČR

POPLATEK ZA ZKOUŠKU a vydání osvědčení (prodloužení platnosti osvědčení):

Rozsah osvědčení Cena (Kč)
E3/A 1.600,-
E3/A, E3/B 2.350,-
E2/A 3.100,-
E1/A 3.850,-
E2/A, E2/B 3.850,-
E1/A, E1/B 4.600,-
Rozšíření stávajícího osvědčení o jeden druh + 750,-
vydání osvědčení + 200,-

Poplatek musí být uhrazen před konáním zkoušky a bude Vám účtován zvlášť přímo organizací TIČR.