Měření umělého osvětlení

Rovnoměrnost osvětlení

Graf měření osvětlení

Měření umělého osvětlení se provádí kvůli zachování zrakové pohody lidí na pracovišti, ale samozřejmě i ve školách či nemocnicích. V šeru se nikomu nepracuje dobře. Natož s radostí! Intenzitu osvětlení na pracovišti, v bytovém domě, na chodníku nebo dokonce silnici ošetřují proto zákony, předpisy, vyhlášky, normy. Detaily najdete od Zákoníku práce až po normy měření osvětlení. Tam najdete hodnoty intenzity osvětlení konkrétních pracovišť. Musí splňovat určené minimální a maximální hodnoty, které se ověřují měřením.

Nestačí, aby světlo fungovalo. Ideální, tedy správné osvětlení ovlivňuje náš výkon, náladu, zdraví, dokonce i bezpečnost (nejen) na pracovišti. Nevíte, jak ještě podpořit pohodu a produktivitu svých zaměstnanců? Pořádně jim posviťte! A tím pořádně nemyslíme namontovat jednu žárovku na každou kancelář navíc… A v neposlední řadě je potřeba provést měření umělého osvětlení!

Normy o měření osvětlení, co si zaslouží vaši pozornost

  • ČSN EN 12464-1, Světlo a osvětlení, Osvětlení pracovních prostorů, Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12665, Světlo a osvětlení, Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
  • ČSN EN 13201-4, Osvětlení pozemních komunikací
  • ČSN 730850-1,  Denní osvětlení budov, Základní požadavky a navazující normy

V případě dalších dotazů a objednávek nás, prosím, kontaktujte.