Školení


Provádíme:
školení a přezkoušení z “vyhlášky 50” dnes NV194/2022 Sb.
přípravný kurz pro zkoušky revizních techniků
školení a přezkoušení z bezpečnosti práce
školení řidičů referentských vozidel

Proč provádět školení?

  • Vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce. (Taková střední pokuta v řádech statisíců dokáže zkazit náladu i na několik let…)
  • v případě škodné události může pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek, při nedodržení je kráceno pojistné plnění, nebo zcela odmítnuto
  • omezení rizika vzniku poškození zdraví, nebo majetku

Školení a přezkoušení z bezpečnosti práce.
Jedná se o školení zaměstnanců BOZP v délce 120 minut. Termín a cena je stanovena v závislosti na počtu zájemců a na množství objednaných produktů.
Školení řidičů referentských vozidel.
Jedná se o školení tzv. “řidičů referentů”. Toto jsou všichni ti, kdo řídí služební vozidlo, ale nejsou řidiči z povolání. Termín a cena je stanovena v závislosti na počtu zájemců a na množství objednaných produktů.

OBJEDNAT V případě dalších dotazů a větších objednávek nás, prosím, kontaktujte.