Měření osvětlení

Správná intenzita se měří kvůli zachování zrakové pohody lidí na pracovišti, ale samozřejmě i ve školách či nemocnicích. V šeru se nikomu nepracuje dobře. Natož s radostí! Intenzitu osvětlení na pracovišti, v bytovém domě, na chodníku nebo dokonce silnici ošetřují proto zákony, předpisy, vyhlášky a normy. Detaily najdete od Zákoníku práce až po normy ČSN. Tam jsou uvedeny hodnoty intenzity osvětlení konkrétních pracovišť, které musí splňovat určené minimální a maximální hodnoty. Proto musíme provádět měření osvětlení, abychom ověřili, zda jsou hodnoty v přípustných mezích.

Nabízíme měření intenzity osvětlení:

Výstupem měření je protokol, který slouží jako doklad pro kolaudační řízení.

V případě dalších dotazů a objednávek nás, prosím, kontaktujte.