Úvodem

Brzdí, nebo omezují Vaši hlavní činnost legislativní povinnosti v oblasti BOZP, způsobilosti či technického stavu provozoven, údržby, revizí strojů a zařízení, zpracování rizik a agendy pro příslušné úřady ČR? Tráví Vaši zaměstnanci nepřiměřeně mnoho času na různých školeních, nebo neefektivním sháněním legislativních podkladů? Svěřte tuto agendu odborníkům! Využijte jejich komplexní servis údržby, revizí a školení, a vyhněte se tak sankcionování ze strany státu – taková střední pokuta v řádech statisíců

Read More

Motto

„Žádná zakázka není příliš malá, ani velká.“ „Žádný zákazník pro nás není bezvýznamný.“ „Jen spokojený zákazník přivádí další zákazníky.“