Dotazy

Může ten, kdo nemá elektrovzdělání získat osvědčení podle vyhl. č. 50/1978 Sb.?

V poslední době se nás často ptáte, jak získat některý z §5 až §8 podle vyhl. č. 50/1978 Sb., když jste absolventem například strojní nebo stavební školy. Podle vyhl. č. 50/1978 Sb. je základním předpokladem dokončené vzdělání v oboru elektro. Máte tedy 3 možnosti:

  1. Získat dodatečně (třeba formou večerního studia) alespoň výuční list v oboru elektro
  2. Požádat SÚIP o vyjímku ze vzdělání. Žádost o výjimku má šanci pouze pro malý okruh činností, které si v žádosti uvedete.
  3. Pro Vaši práci Vám stačí §4 Vyhl. 50/78 Sb. Pracovník poučený. Poučení pracovníci mohou samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení všech napětí. Kromě toho smějí pracovat na zařízení nn bez napětí, a to i ve vzdálenosti aspoň 20 cm od nekrytých částí s napětím s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí. Uvedená omezení se netýkají jednoduchých prací, které jsou určeny pracovním postupem schváleným osobou odpovědnou za el. zařízení. Dále mohou pracovat na vypnutých částech zařízení vn, a to s_dohledem. Pod dozorem smějí pracovat i v blízkosti částí s napětím. Je jim dovoleno měřit zkoušecím zařízením (např. při informativních zkouškách výrobků, elektrického nářadí apod.)